licznik odwiedzin
Get Adobe Flash player
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

 

 Śląskie Forum Osób Zaangazowanych w Aktywizację Społeczno - Zawodową.


          Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej został zaproszony do uczestnictwa w projekcie Realizowanym przez  Stowarzyszenie   Wspierania   Organizacji  Pozarządowych  „MOST”.  W projekcie weźmie udział 40 osób  z  niepełnosprawnością   intelektualną   oraz  osób o obniżonej  normie intelektualnej,  nieaktywnych zawodowo  (20  z  Rybnika  i  20  z  Rudy  Śląskiej).   Uczestnicy   i   uczestniczki  projektu zostaną  objęci  kompleksowym   programem   wsparcia   –   od   badania   indywidualnego  potencjału  i  wsparcia  doradcy zawodowego,   po   udział   w  warsztatachaktywizujących,   które  przygotują  uczestników  i  uczestniczki  projektu  do podjęcia zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju zawodowego.