licznik odwiedzin
Get Adobe Flash player
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

      

Edukacyjne zajęcia wyrównawcze


1. Nazwa projektu                - Wiedzieć - to rozumieć
2. Zakres/kategoria              - rehabilitacja zawodowa i społeczna
3. Termin realizacj               - od października 2014 r. do nadal
4. Miejsce realizacji             - teren RZAZ
5. Beneficjenci projektu       - kilkunastu niepełnosprawnych pracowników RZAZ
6. Partner projektu               - dyplomowani nauczyciele rudzkich placówek
                                             oświatowych
7. Cel projektu                     - uzupełnianie i wyrównywanie braków wiedzy
                                             podstawowej,
         powtarzanie i utrwalanie wiadomości; podnoszenie
         własnych
         kwalifikacji zwiększających szanse w zdobyciu pracy
8. Harmonogram działań       - indywidualne 90 min. zajęcia dla poszczególnych
                                            pracowników
9. Budżet                            - realizacja w ramach Zakładowego Funduszu Aktywności
10. Oczekiwane skutki         - usprawnienie zaburzonych funkcji, sprawniejsza
                                           komunikacja
       ćwiczenie pamięci; umiejętność czytania i rozumienia
       pism urzędowych; samodzielne wypełnianie dokumentów;
       pozytywne nastawienie do pozyskiwania nowych wiadomości
                                          nabycie większej samodzielności; wzrost
                                          samooceny pracownika;
11. Ewaluacja                    - obserwacja; umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach
                  i nowym otoczeniu społecznym i zawodowym.