licznik odwiedzin
Get Adobe Flash player
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

XBOX360

          Na początku grudnia dla potrzeb rehabilitacji zakupiony został Zestaw X – box Kinect wraz z płaskim telewizorem LCD. Technologia ta jest coraz częściej wyko­rzy­sty­wana jako forma rehabi­li­ta­cji w ośrod­kach na całym świe­cie. Na uwagę zasłu­guje fakt, że ukazujące się na rynku wybrane gry, mogą z powo­dze­niem być wyko­rzy­stywane w fizjotera­pii. Urządzenie pozwala na poprawę rów­no­wagi i moto­ryki koń­czyn górnych oraz dolnych. Gry dostosowywane są do poziomu uczestnika oraz potrzeb indywidualnej rehabilitacji.