Kategorie
Kalendarium

Kalendarium 2018

11-25.03.2018 I Turnus rehabilitacyjny Lądek Zdrój Ośrodek Trojan

08-22.04.2018 II Turnus rehabilitacyjny Lądek Zdrój Ośrodek Trojan

2.08.2018 Wycieczka na Górę Żar

09.10.2018 Wycieczka do Rud Raciborskich

Spotkania z X Muzą
Udział w seansach kinowych:

 1. Nazwa projektu – Spotkania z X Muzą
 2. Zakres / kategoria – rehabilitacja społeczna
 3. Termin realizacji – od stycznia 2018
 4. Miejsce realizacji – Cinema City Plaza Ruda Śląska
 5. Beneficjenci – pracownicy niepełnosprawni RZAZ
 6. Partner projektu – Cinema City- PLAZA –Ruda Śląska
 7. Cele projektu – integracja środowiskowa osób niepełnosprawnych; aktywne formy spędzania czasu wolnego
 8. Harmonogram – w zależności od prezentowanego repertuaru 1 – 2 wyjścia do kina w ramach rehabilitacji społecznej
 9. Oczekiwane skutki – możliwość uczestnictwa w kulturze masowej; pobudzanie wyobraźni, komunikatywności własnej
 10. Budżet – realizacja w ramach Zakładowego Funduszu Aktywności
 11. Ewaluacja – rozmowa z elementami dyskusji, próby recenzowania obejrzanych obrazów